Kohti hiilineutraalia liikennettä!

Sähköautojen latauspisteiden suunnittelu

Sähköautojen latauspisteiden suunnittelu
ja rakennuttaminen

Olemme riippumaton yhteistyötaho talo- ja kiinteistöyhtiöille sähköautojen latausinfran suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Sähköautojen latausinfran suunnittelu aloitetaan laatimalla tarveselvitys ja peruskartoitus. Palvelumme kattaa tarveselvityksen ja peruskartoituksen tekemisen.

LatausParkki IN Oy - Kuvake

Latauspisteiden velvoitteet

Taloyhtiöiden velvoite
sähköautojen latauspisteistä

Laki rakennusten varustamisesta latauspisteillä, -valmiuksilla ja -järjestelmillä (733/2020) astui voimaan maaliskuussa 2021. Laki edellyttää, että taloyhtiöiden pitää varautua sähköautojen määrän kasvuun. Latauspistevalmius on rakennettava, jos autopaikkoja on vähintään neljä tai jos taloyhtiössä toteutetaan laajamittainen korjaus.

Tarveselvityksellä ja peruskartoituksella alkuun

Suosittelemme lähtemään liikkeelle sillä, että ensin kartoitetaan latauspisteiden todellinen tarve ja kiinteistön sähköjärjestelmässä lataukselle käytettävissä oleva vapaa kapasiteetti, sekä mahdolliset muutostarpeet vaaditun latausinfran rakentamiseksi.

Perusselvitys ja kartoitus

Asiantuntijapalvelut latauspisteiden kartoituksesta - rakennuttamiseen

Laadimme yhteistyössä isännöitsijän ja/tai taloyhtiön hallituksen edustajan kanssa kyselytutkimuksen asukkaille ja liikehuoneistolle tämänhetkisestä sekä tulevaisuuden tarpeista ja toiveista sähköautojen latauspisteille. Tarjoamme myös taloyhtiölle asiantuntijapalveluja liittyen latauspisteiden suunnitteluun, rakennuttamiseen ja autamme taloyhtiöitä vaihtoehtoisten latausratkaisujen löytämisessä – mitä kannattaa ottaa huomioon päätöksenteossa, kuinka asiasta päätetään ja kuka maksaa investoinnit.

Kysely asukkaille ja liikehuoneistoille

Toteutamme tarvittaessa taloyhtiön asukkaille ja liikehuoneistoille kyselyn, jolla kartoitetaan tarpeet ja toiveet latauspisteiden määrästä, olemassa oleva sähkönsyöttökapasiteetista sekä vaihtoehtoiset toteutustavat.

LatausParkki IN Oy - Kuvake
LatausParkki IN Oy - Kuvake

Kiinteistön sähköliittymän ja -järjestelmän kapasiteetti

Vastaako kiinteistön sähköliittymä latauspisteiden vaatimaa tasoa?

Selvitämme kiinteistön sähköliittymän ja – järjestelmän kapasiteetin muutostarpeen rakennettavaan tai varauduttavaan lataustehoon ja sen ohjaukseen nähden.

Selvitys mahdollisista muutostarpeista

Selvitämme sähköverkkoyhtiöltä kiinteistön sähköliittymän nykyisen tehokapasiteetin ja käytettävissä olevan tehon latauspisteille. Päivitämme tarvittaessa kiinteistön sähköliittymän latauspisteiden vaatimalle tasolle taloyhtiön puolesta.

Investointiavustusten hakeminen

Autamme taloyhtiöitä
investointiavustusten hakemisessa

Tarjoamme asiantuntijapalvelua taloyhtiölle laatimalla investointiavustuksia latauspisteiden rakentamista varten. Investointiavustuksissa tulee olla latauspisteiden rakentamisen alustavat suunnitelmat ja kustannusarviot.

Kohti vihreää siirtymää - sähköistyvän liikenteen tukeminen

Suunnitellun EU:n elvytyspaketin mukaan myös työpaikoille taloyhtiöiden lisäksi voivat saada tukea latauspisteiden rakentamiseen. Tavoitteena on saada Suomeen noin 30 000 uutta sähköautojen latauspistettä.

LatausParkki IN Oy - Kuvake
LatausParkki IN Oy - Kuvake

Rakennus- ja sähkötekniset suunnitelmat

Sähköautojen latauspisteiden rakennuttaminen

Laadimme tarvittaessa rakennus- ja sähkötekniset suunnitelmat, työselitykset, projektisuunnitelmat sekä urakkatarjouspyyntöasiakirjat latauspisteiden rakentamiseen ja ylläpitopalveluun.

Suunnittelupalvelujen prosessi

Suunnittelu käynnistyy, kun saamme tarvittavat lähtötiedot latauspisteiden rakentamisen laajuudesta. Toteutusvaiheessa laadimme tarvittavat tekniset suunnitelmat, käymme vuoropuhelua taloyhtiön isännöitsijän tai hallituksen edustajan kanssa ja tarvittaessa olemme rakennuttamisessa taloyhtiön kumppanina.