Kohti hiilineutraalia liikennettä!

LatausParkki IN Oy

Sähköauton lataus - ratkaisemme asian

Olemme riippumaton kumppani suunnittelemaan ja toteuttamaan järkevän ja kustannustehokkaan ratkaisun kiinteistöjen sähköautojen lataukseen. Sähköautojen julkista ja yksityistä latausverkostoa pidetään merkittävänä hidasteena liikenteen sähköistymiselle – investoinnit latausverkostoon tulevat vauhdittamaan sähköautoilua ja vähentämään liikenteen päästöjä.

LatausParkki IN Oy - Tietoa yrityksestä

Tietoa yrityksestä

LatausParkki In Oy

Olemme sähköistyvän liikenteen palveluyritys, joka tuottaa asiantuntija-, suunnittelu-, projektinhallinta- ja tietojärjestelmäpalveluja ajoneuvojen lataukseen julkiselle ja yksityiselle sektorille. Taustalla olevilla henkilöillä on pitkä ura infra-alan yrityksien johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Toimitusjohtaja Antero Vehkala: ”Tutustuin vuonna 2016 Norjassa sähköautoiluun liittyvän latausinfran suunnitteluun, rakentamiseen ja sähköistyvän liikenteen kehityssuunnitelmiin. Nyt Suomessa ollaan samassa tilanteessa sähköautojen ja latauspisteiden määrässä kuin Norjassa silloin. Yhteiset ympäristöarvot ja hallituksen asettamat tavoitteet hiilineutraalisuudesta liikenteessä ovat vahvistuneet – Suomen liikenteessä ennakoidaan olevan jopa 700 000 sähköautoa vuonna 2030. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää useiden tuhansien uusien latauspisteiden vuosittaista rakentamista autoilijoiden tarpeisiin asunnon, työpaikan ja palvelujen läheisyyteen. Me latausparkkilaiset haluamme olla yhtenä vahvana toimijana mukana varmistamassa, että Suomen hiilineutraalisuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan.”

Sähköistyvän liikenteen asiantuntija

Kokoamme ja tuotamme sähköautojen latausinfran rakentamiseen ja käyttöön liittyvää tutkimustietoa. Hyödynnämme koottua tietopankkia suunnittelussa ja uusien palvelujen kehittämisessä.

LatausParkki IN Oy - Kuvake

Olemme riippumaton yhteistyötaho talo- ja kiinteistöyhtiöille sähköautojen latausinfran suunnittelussa ja rakennuttamisessa. Sähköautojen latausinfran suunnittelu aloitetaan laatimalla tarveselvitys ja peruskartoitus.

LatausParkki IN Oy - Kuvake

Tuemme asiakkaitamme sähköautojen latauspisteiden yhteisomistajuuden ja käytön optimoinnissa. Muotoilemme asiakkaidemme kanssa esimerkiksi oheispalveluita sähköautolatauspisteiden ympärille.

Kiinnostuitko?

Varaa maksuton konsultointi sähköteknisen asiantuntijamme kanssa.

Usein kysytyt kysymykset

Tietoa sähköautojen latauspisteistä

Auttaessamme asiakkaitamme olemme huomanneet, että samat asiat mietityttävät meistä useampia. Haluamme jakaa tietoa ja olemme koonneet tähän meille useimmin esitettyjä kysymyksiä sähköautojen lataukseen liittyen.

Latauspisteiden rakentamiskustannukset vaihtelevat muutamasta sadasta eurosta kymmeniin tuhansiin euroihin. Latauspisteiden hinnat asennettuna vaihtelee suuresti riippuen tehosta ja sen säädettävyydestä, ohjauksesta, mittaroinista myös rakennustekniset kustannukset tulee huomioida varsinkin 22 kW ja suurempien latauspisteiden rakentamisessa. Hintaan vaikuttavat sähköpääkeskuksen ja sähköliittymien kunto ja koko. Jos joudutaan kaivamaan maata ja tekemään kaapelointeja.

– halvimmillaan hybridiautoon riittää 16 A pistorasia, joka on useissa autolämmitystolpissa. Tällaisen käyttö lataukseen vaatii tarkastelun sähköverkon kapasiteetin osalta, jos alueella on useita autopaikkoja. Lämmityskäyttöön tolpat ovat usein ajallisesti rajattu kahteen tuntiin, mutta autojen latauksessa vaaditaan ainakin kahdeksan tuntia yhtäjaksoista latausta, jotta latauksella saavutetaan yli 50 km toimintamatka.

– mittauksellisen latauspisteen hintaluokka on noin 500 € luokkaa, lisäksi kaapelointiin tarvittavat kustannukset

– 11 kW (3x16A,400 V, 50 kWh akun latauksen kesto alle 6 h) latauspisteen asennettuna vaihtelee 800 € – 2000 €, jos kaapelointikustannukset ovat kohtuulliset. Jos useita latauspisteitä kiinteistölle vaatii todennäköisesti sähköliittymän suurentamisen tai uuden liittymän latauspisteille

– 22 kW (3x32A,400 V, 50 kWh akun latauksen kesto alle 3 h) latauspisteen asennettuna vaihtelee 1000 € – 10000 €, riippuen tehonsäätö mahdollisuudesta. Vaatii todennäköisesti kiinteistölle sähköliittymän suurentamisen tai uuden liittymän latauspisteille

– 50 kW – ja suuremmat pikalatauspisteet 30 000 €- 50 000 € budjetointi tehtävä tapauskohtaisesti

Laki velvoittaa rakennushankkeeseen ryhtyvän taloyhtiön huolehtimaan, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius laajamittaisten korjausten yhteydessä. Taloyhtiöitä laki velvoittaa minimissään latauspistevalmiuden asentamiseen.

Uuden rakennuksen varustaminen sähköajoneuvojen latauspisteillä tai latauspistevalmiudella

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennuksen yhteyteen suunnitellaan ja asennetaan sähköajoneuvojen latauspisteet tai latauspistevalmius tämän lain mukaan, jos kyse on sellaisesta uudesta rakennuksesta, jonka rakentamiseen on haettava maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukainen rakennuslupa.

Sellaisen uuden asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on enemmän kuin neljä pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius siten, että jokaiseen pysäköintipaikkaan voidaan myöhemmin asentaa latauspiste.

Sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on yli 10 pysäköintipaikkaa, on asennettava yksi suuritehoinen latauspiste tai vaihtoehtoisesti:

1) vähintään yksi normaalitehoinen latauspiste, jos pysäköintipaikkoja on 11–50;

2) vähintään kaksi normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on 51–100;

3) vähintään kolme normaalitehoista latauspistettä, jos pysäköintipaikkoja on yli 100.

Sellaisen uuden muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen yhteyteen, jossa on 11–30 pysäköintipaikkaa, on asennettava latauspistevalmius vähintään 50 prosenttiin pysäköintipaikoista. Jos pysäköintipaikkoja on yli 30, latauspistevalmius on asennettava vähintään 20 prosenttiin pysäköintipaikoista kuitenkin niin, että latauspistevalmius on vähintään 15 pysäköintipaikassa. Jos pysäköintipaikkaan asennetaan latauspiste, se täyttää pysäköintipaikan latauspistevalmiutta koskevan vaatimuksen.

Tarkempaa tietoa löytyy tästä linkistä.

Taloyhtiö voi estää sähköauton latauksen

Ladattavan sähköauton ostajan olisi se hybridi tai täyssähköauto, kannattaa ennen ostopäätöstä keskustella asiasta taloyhtiönsä hallituksen kanssa, jos aikoo ladata autonsa taloyhtiön pysäköintialueella. Taloyhtiö voi kieltää sähköauton lataamisen taloyhtiön paikoitusalueella, ellei autolle ole tehty asianmukaista latauspaikkaa.

Latauspisteen käyttö vaatii päätöksen yhtiökokouksissa, joten sähköauton omistajan tai ostoa suunnittelevan kannattaa viedä ladattavat sähkötolpat yhtiökokouksen esityslistalle.

Varautumisella eli latauspistevalmiudella tarkoitetaan putkitusta tai muita johtoteitä, joihin voidaan myöhemmin asentaa tarvittava kaapelointi sähköajoneuvojen latauspisteitä varten, sekä kaapelointia sähköajoneuvojen latauspisteitä varten. Laajamittaisella korjauksella tarkoitetaan korjausta, jossa rakennuksenperuskorjauksien, ulkovaippaan tai rakennuksen teknisiin järjestelmiin liittyvien korjausten kokonaiskustannukset ovat yli 25 prosenttia rakennuksen arvosta, rakennusmaan arvo pois lukien.

Päätöksentekomenettely sähköautojen latauspisteitä toteutettaessa.

Sovellettavien asunto-osakeyhtiölain normien ja menettelyn kannalta on merkitystä seuraavilla seikoilla:

1. Ovatko autopaikat, joille latauslaitteita asennetaan yhtiön vain osakkaan hallinnassa
2. Toteutetaanko hanke yhtiön hankkeena, osakasvähemmistön hankkeena vai osakkeenomistajan muutostyönä
3. Lisäksi päätöksenteossa tulee huomioida osakkeenomistajien yhdenvertaisuus (AOYL 1:10)

Autopaikkoja voidaan siis muuttaa latauspisteiksi asennuttamalla autopaikoille latauspisteet joko taloyhtiön hankkeena, yksittäisen osakkaan omana muutostyönä tai osakasvähemmistön hankkeena. Osakasvähemmistön hankkeen ja osakkeenomistajan muutostyön ero on, että ns. osakasvähemmistön hankkeen toteuttajana on taloyhtiö ja mukana olevat osakkaat maksavat vastikkeena hankkeen rakentamis- ja käyttökustannukset. Osakkeenomistajan muutostyö on sen sijaan osakkeenomistajan oma hanke ja osakas maksaa hankkeen kustannukset suoraan latauspisteen rakentavalle sopijakumppanilleen, eivätkä hankkeen kustannukset siis kulje yhtiön kirjanpidon kautta.

Yhä useampi työntekijä toivoo, että sähköauton lataus työpaikalla olisi mahdollista

Sähköauton lataus mahdollisuus kannattaa ottaa esille jokaisella työpaikalla, missä tarvitaan autoa päivittäiseen työmatkaan ja työajoon.

Vuonna 2020 Suomessa myydyistä uusista autoista joka kuudes on ollut sähköauto. Sähköautojen määrä Suomessa tuplaantui jälleen viime vuonna, kertoo Tilastokeskus. Kasvun odotetaan jatkuvan 2020-luvulla nopeana. Hallituksen esittelemässä tiekartassa tavoitteena on noin 700 000 sähköauton kanta vuonna 2030. Nyt olisi korkea aika yritysten hankkia pysäköintipaikoilleen sähköautojen latauslaitteita, jotka helpottavat työntekijöiden, asiakkaiden ja myös vierailijoiden arkea.

Sähköauton latausmahdollisuus on myös kannanotto ympäristöystävällisen liikkumisen puolesta ja kertoo yrityksen vastuullisuus arvoista.

Yrityksissä yhä useampi työntekijä toivoo, että saisi auton työpäivän aikana lataukseen. Liiketiloissa taas latauspisteet ovat tehokas tapa houkutella asiakkaita omien palvelujen äärelle. Asiakkaat myös viihtyvät pidempään kauppakeskuksessa tai liikkeessä, joissa on tarjolla sähköauton latausmahdollisuus.

Ajankohtaista

Yhdessä - kohti hiilineutraalia liikennettä!

Julkaisemme sähköistyvään liikenteeseen liittyvää ajankohtaista asiaa. Tältä sivulta löydät viimeisimmät uutiset, tutkimukset, asiakastarinamme sekä avoinna olevat työpaikkamme.

Talo- ja kiinteistöyhtiöiden latauspisteiden päätöksistä vastaaville huomioitavaa

Kiitokset jo kaikille kyselytutkimukseemme vastanneille! Vielä ehdit vastaamaan, mutta tahdomme jakaa jo yhden esille nousseen tärkeän asian, johon talo- ja …

Lue lisää

Vaikuta ja vastaa kyselyymme!

Tee pieni vihreä teko ja osallistu kanssamme edistämään siirtymistä vihreään liikenteeseen vastaamalla sähköautoiluun ja sähköautojen latausverkostoon liittyvään kyselyymme. Anonyymiin kyselyyn …

Lue lisää
LatausParkki IN Oy - Ajankohtaista

Energiaviraston ilmoitus liikenteen infrastruktuurituen tarjouskilpailusta 2021

Energiavirasto tiedottaa huhtikuussa 2021 järjestettävän sähköisen liikenteen ja biokaasun liikennekäytön infrastruktuurituen tarjouskilpailun tarjousten jättöajasta ja määräpäivästä. Lisäksi on julkaistu osallistujan …

Lue lisää