Kohti hiilineutraalia liikennettä!

Sähköautojen latauspisteiden optimointi

Sähköautojen latauspisteiden optimointi
helpottamaan saavutettavuutta

Tuemme asiakkaitamme sähköautojen latauspisteiden yhteisomistajuuden ja käytön optimoinnissa. Tuotteistamme yhdessä asiakkaidemme kanssa oheispalveluita sähköautolatauspisteiden ympärille.

LatausParkki IN Oy - Kuvake

Latauspisteiden optimaalinen käyttö

Jakamistalous ja sähköautojen latauspisteiden optimointi

Haluamme mahdollistaa asiakkaillemme rakennettavien latauspisteiden optimaalisen käytön niin kiinteistöyhtiön piirissä kuin osana laajempaa jakamistaloutta. Tavoitteenamme on muotoilla yhdessä asiakkaidemme kanssa oheispalveluita sähköautojen latauspisteiden ympärille, jolla voidaan edistää mm. asunto-osakeyhtiön houkuttelevuutta ja huoneistojen arvonnousua sekä kiinteistöyhtiön tarjoamien palvelujen kysyntää. Visiomme on, että julkisten latauspisteiden lisäksi myös yksityiset kiinteistöjen ja yritysten latauspisteet voisivat olla laajemmin kaikkien sähköautojen latausta tarvitsevien saatavilla.

Eri laitevalmistajien vaatimukset

Seuraamme eri laitevalmistajien latausasemien teknisten ominaisuuksien kehitystä ja autojen valmistajien latauspalveluihin kohdistuvia tulevaisuuden vaatimuksia.